Project Specs

Digital Beijing
Beijing, China
Studio Pei-Zhu

the People

Architect
Studio Pei-Zhu, Urbanus

Partner
Pei Zhu, Tong Wu, Hui Wang

Project architect:
Wentian Liu

Project team:
Xiaoming Zeng, Chun Li, Fan He

Structure/Havc/Plumbing/Mechanical/Electrical engineering:
China

Institute Building Stander Design & Research Landscape design:
Studio Pei-Zhu

Associates in charge:
Frisly Colop-Morales, He Fan, Yang Chao, Xue Dong
 
Design Team :
Liu Wentian, Li Chuen, Lin Lin, Tian Qi

Associate architect(s): 
Mark Broom, Xiaoming Zeng

 

the Products

Structural system: